Skip to main content

Bränding on tegevus, mille käigus luuakse uus ettevõtte visuaalne identiteet või värskendatakse olemasolev kuvand.

Edukas bränding (ehk brändiloome) eeldab põhjalikku eeltööd ning ülevaatlikku arusaama ettevõtte ärieesmärkidest ja hetkeolukorrast. Kas on parasjagu käimas uue ettevõtte alustamine, uue toote lansseerimine või uute ärisuundade väljatöötamine – neid kõiki tegevusi peaks toetama ettevõtte kuvand – tihtilugu selle saavutamiseks tasub vaadata üle brändi hetkeseis ning tuvastada, kui palju olemasolevat uue kuvandi loomisel rakendada.

Korrektselt suunatud ja häälestatud brändikuvand kõnetab õigeid kliente ning toetab su ettevõtte äritegevusi.

Milline on brändiloome tööprotsess?

Planeerimine ja ajakava

Alustame ajakava kooskõlastamisega, mis katab ja määrab kõik planeeritavaid tööfaasid ja soovitud tulemused. Kaardistame hetkeseisu ning koostöös määrame lõppeesmärgid.

Uurimustöö

Mõistmaks kõige paremini, mis peaks olema lõpptulemus ning kuidas seda kõige edukamalt kuvada, õpime kõigepealt tundma Sinu ettevõtet.

Kujundustööd ja brändijuhis

Et kõik head mõtted ei jääks mõteteks, tuleb kõik visuaalselt üles märkida ning koondada ühtsesse brändijuhendisse, mis koosneb nii juhistest, kui ka dokumendimallidest, mis lisaks ka igapäevatööd mugavdab.

Palju maksab brändikuvandi loomine?

Seda küsitakse meilt tihti. Brändingu hind sõltub peamiselt eesmärkidest ja soovidest. Kõige parema ja ausama vastuse saame öelda, kui oleme natukene vestelnud.

Mul on täna juba edukas ettevõte. Kas ettevõte bränding annab midagi juurde?

Unikaalne brändikuvand annab igale ettevõttele olulise konkurentsi eelise. See suurendab usaldusväärsust ning tugevdab kliendisuhteid, võimaldades ettevõttel kergemini ellu viia oma ärieesmärke.

Mul on uut logo vaja, kas seda teete?

Teeme ikka, ent kindlasti püstitame küsimuse, mis eesmärgil vajadus uue logo järgi on kerkinud ning lähtume selle probleemi lahendamisest. Loomulikult on olukordi, kus logo ei kõneta (enam) ettevõtte tegelikku suunda ning vajaks värskendamist – kuid algab kõik eesmärkide ja probleemide kaardistamisest.

Kui kaua võtab aega ettevõtte brändikuvandi loomine?

Kogemustele põhinedes soovitaksime arvestada vähemalt 2-3 kuulise perioodiga, sõltuvalt projekti mahust.

Valmis alustama?

VÕTA ÜHENDUST